• כוחו של הרגע הזה
    במבצע
  • ארבע ההסכמות
    במבצע