• מסתורי ארון הברית – טיולי רוח ותרבות לצפון אתיופיה
    חדש