אנחנו מעדכנים החודש את מדיניות הפרטיות שלנו כדי לאפשר לך להבין טוב יותר איזה מידע אנחנו אוספים ומדוע אנחנו אוספים אותו. כמו כן, נקטנו צעדים לשיפור בדיקת הגדרות הפרטיות ואמצעי בקרה אחרים שאנחנו מספקים להגנה על הנתונים ועל הפרטיות שלך.

לא חלו שינויים בהגדרות הנוכחיות שלך או באופן שבו המידע שלך מעובד. אך שיפרנו את ההסברים על שיטות הפעולה שלנו ועל האפשרויות העומדות לרשותך לעדכון, ניהול, יצוא ומחיקה של הנתונים שלך.

אנחנו מבצעים את העדכונים האלה מפני שתקנות חדשות להגנה על נתונים נכנסות לתוקף באיחוד האירופי, ואנחנו מנצלים את ההזדמנות לערוך שיפורים עבור משתמשי Google ברחבי העולם.

אנחנו מעדכנים את מדיניות הפרטיות שלנו כך שתהיה קלה יותר להבנה

מבנה פשוט יותר ושפה ברורה יותר

כדי לאפשר לך למצוא את המידע הרצוי בקלות רבה יותר, שיפרנו את אופן ההתמצאות במדיניות ואת סדר הדברים בה. כמו כן, ההסברים על השיטות שלנו כעת מפורטים וברורים יותר.

תיאורים והמחשה באמצעות סרטוני וידאו ואיורים חדשים

לעיתים קרובות קל יותר להבין תיאור חזותי מאשר טקסט לבדו, לכן הוספנו למדיניות סרטונים קצרים ואיורים.

אמצעים מוטמעים לבקרה על הפרטיות

עכשיו אפשר לעבור מהמדיניות ישירות להגדרות החשובות, מה שעוזר לך לבחור בהגדרות הפרטיות המתאימות לך.

המדיניות המעודכנת זמינה כאן ותיכנס לתוקף ב-25 במאי 2018.

שיפור אמצעי הבקרה על הפרטיות

במהלך השנה האחרונה עדכנו את החלק שנקרא הפעילות שלי כדי שיהיה לך קל יותר לגשת אל הנתונים בחשבון Google שלך ולנהל אותם.

כמו כן, השקנו לוח בקרה בעיצוב חדש, שמציג בצורה פשוטה סקירה כללית של המוצרים שנמצאים בשימושך ואת הנתונים המשויכים להם.

החודש עדכנו את בדיקת הגדרות הפרטיות והוספנו דוגמאות ואיורים חדשים, כדי לעזור לך לקבוע מהן האפשרויות המתאימות בשבילך בעת הגדרת אמצעי הבקרה העיקריים על הפרטיות שלך. אנחנו מבינים שההעדפות שלך עשויות להשתנות עם הזמן, ולכן בדיקת הגדרות הפרטיות החדשה מאפשרת להירשם לקבלת תזכורות באופן קבוע לבדיקת הגדרות הפרטיות.

מידע נוסף על אמצעי הבקרה האלה ועל אפשרויות אחרות לניהול הפרטיות זמין בחשבון Google שלך.