במפגש קצר ותכליתי עם יחיאל גרידי, על הגישה הרוחנית למשברים כישלונות ואתגרים, ומדוע חשוב להבין את אמנות השינוי ההתנהגותי דווקא כשמצפים לשנה שתהיה חדשה.