הרשמה לטיולי התייר הרוחני

הרשמה ותשלום מקדמה

  • רישום לכל טיול מחייב דמי הרשמה ושליחת טופס ההרשמה
  • דמי הרשמה יוחזרו במלואם במקרה של ביטול מטעמנו.
  • הרשמה לטיול מהווה הסכמה לתנאים הכלליים של טיולי התייר הרוחני.

הערות חשובות:

תוכנית הטיול נתונה לשינויים לפי אילוצים בשטח ושיקולי המדריך. ברצוננו וכוונתנו לקיים את התוכנית במלואה, אולם אופי המקומות שבהם נבקר ושיקולים מקצועיים מחייבים עריכת שינויים לטובת המטיילים והטיול. זכותנו וחובתנו לערוך שינויים אלו. התנאים בארצות בהם נבקר אינם בהכרח בסטנדרטים של הארץ, לכן על כל מטייל לדאוג בעצמו ועל אחריותו לביטוח בריאות וחיסונים מתאימים.

רישום:
1. רישום לכל טיול מחייב דמי הרשמה שלא יוחזרו
2. הרשמה לטיול מאשרת שהנוסע קרא וידע את תנאי ההשתתפות והוא מחויב להם
3. על המטייל לוודא שברשותו דרכון בר תוף לפחות ל-6 חודשים מיום החזרה מהטיול
4. התשלום של דמי ההרשמה מהווה הסכמה לתנאים המפורשים
5. ביעדים בהם נדרשת וויזה המטייל צריך לצרף לטופס ההרשמה את טופס הבקשה לוויזה, בצירוף תמונה ובהתאם להנחיות
6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב הרשמה למטייל אשר התנהגותו או מצבו הבריאותי והנפשי עלולים לפגוע בשאר משתתפי הטיול, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך לנמק את עמדתה
7. ישנו טופס רישום ספציפי לטיול, עליכם למלא אותו, לשלוח צילום דרכון
8. התשלומים לכל טיול מפורטים באופן הספציפי, יש לשלם לפי ההנחיות

תשלומים:
1. בכל טיול יש תאריכי תשלום וביטול ספציפיים, וזאת לפי דרישות ספקי שירותי הקרקע וחברות הטיסה. בכל מקרה התשלום הוא גב אל גב עם תשלומים שהחברה מעבירה לספקים.
2. תשלום מלא של הטיול בכל מקרה יהיה עד חודש וחצי לפני היציאה. יש אפשרות ל2-3 תשלומים שווים ללא ריבית
3. התשלום דרך מערכת אוטומטית של קארדקום, או בהעברה בנקאית
4. התשלום הוא לפי אדם בחדר זוגי, ומספר מינימאלי של נרשמים לטיול, כפי המצוין
5. חדר ליחיד מחויב בתוספת תשלום על פי המצוין
6. אפשר לשלם במזומן בתיאום איתנו

כספים
1 התשלום הוא לפי שער קנייה של מטבעות המופיע באתר דואר ישראל ביום התשלום

דמי רישום וביטול:
1. כל נרשם לטיול משלם  דמי רישום שלא יוחזרו
2. תשלום לטיסות יועבר לפי דרישות חברת התעופה ויוחזר רק אם יתקבל זיכוי מחברת התעופה. יש חברות המבקשות תשלום חודש מראש, יש חודשיים ויש שלוש.
3. תשלום לשירותי הקרקע ישולם לפי דרישות הספקים
4. באופן עקרוני. ביטול חודש עד שבועיים לפני הטיול יחויב ב65% מערך הטיול.
ביטול שבועיים לפני הטיול עד שבוע לטיול יחויב ב75% מערך הטיול
ביטול משבוע לפני הטיול, יחויב בסכום המלא
ביטוח בריאות מכסה אפשרות של ביטול בגלל מחלה או מוות של קרוב מדרגה ראשונה
5. בטיולים ספציפיים ייתכנו דמי ביטול שונים, לפי מה שיפורסם
6. לחברה זכות לבטל טיול עד 7 ימים לפני מועד היציאה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, במקרה זה יוחזרו הכספים במלואם והחברה לא תהיה חייבת בתשלום פיצוי כלשהו

דמי ביטול טיסות:
1. ויזה שהונפקה התשלום עבורה לא יוחזר
2. במקרה של ביטול יש להודיע למשרד בכתב
3. ימי עבודה א- ה 9-15
4. במקרה של טיסות שכר, דמי הביטול לפי תקנון החברה

ביטוח רפואי ומטען:
החברה לא אחראית על כל נזק שיגרם לנוסעים עקב תאונה, גניבה, אבידה, וכו, ולכן חובה על המטייל לעשות ביטוח רפואי מקיף ומוטס, אנו ממליצים להרחיב אותו לסעיף ביטול במקרה מחלה ולבטח גם את המטען, במשרד דיזנהויז ישמחו להמליץ לכם על ביטוח מתאים

טיולי ג’יפים בנהיגה עצמית:
הביטוח לרכב ולנוסע אינו כלול במחיר הטיול ובאחריות הנוסע לבטח עצמו בהתאם (נוכל לעזור בעצות).  הסכם ההשכרה הוא בין הנוסעים לחברת הג’יפים ואין לחברת הטיולים כל צד בו. בעת קבלת הג’יפ יידרשו הנוסעים לתת פרטי כרטיס אשראי לביטחון, במקרה של נזק לרכב האחריות תהיה על הנוסעים בג’יפ.

טיסות, מסי נמל והיטל דלק, היטל ביטחון ואשרות
1. תשלום על עודף משקל בטיסות יהיה על חשבון הנוסע
2. המחירים יכולים להתעדכן עקב שינויים במחירי הטיסות ויהיו סופיים רק לאחר קבלת כרטיסי הטיסה
3. תוספת המחיר במקרה של שינויים תחול על הנוסע
4. בחלק מהיעדים משולמים מיסי נמל במקום על ידי הנוסעים, מסים אלו לא יכללו במחיר הטיול, אלא אם כן נכתב אחרת.

חיסונים ותרופות
1. חיסונים הם באחריות המטייל שנדרש לפעול לפי הנחיות משרד הבריאות. לחברה ולעובדיה אסור לתת כל מידע והמלצות בעניין החיסונים
2. יש להתייעץ עם רופא המשפחה לגבי תרופות מומלצות, בדיקות וכדורים מומלצים, באחריות הנוסע להביא את כל צרכיו

כללי
יש לקרוא היטב את תנאי הטיול והפרטים שלו, כולל העונה.
מפגש קבוצה יתקיים לפני הטיול, במידה ואי אפשר יהיה לערוך אותו מסיבה כלשהי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את המידע הרלוונטי לטיול במייל, פקס ודואר למשתתפים

חילוקי דעות
במקרה של חילוקי דעות בין החברה לבין המטייל סמכות השיפוט המקומית, הבלעדית והייחודית תהיה בתי המשפט בעכו

טיולי התייר הרוחני הם שיתוף פעולה בין פראג הוצאה לאור ותרבויות עולמי