NaamaOshri

דר’ נעמה אושרי
מחברת הספר “כאור בשולי הענן” לומדת ומלמדת את המשנה הבודהיסטית בדרך הזן. רעייה ואם לארבעה, מתגוררת במשק המשפחתי בכפר ויתקין.
האתר של ד”ר נעמה אושרי 

סדרת מפגשים (שהיו או לא היו)
בין “החכם מן המזרח” 
ובין דמויות ורעיונות מעולם הרוח המערבי

בכל מפגש נתוודע לרעיון מרכזי אחר מתוך המחשבה הבודהיסטית והדאואיסטית ונערוך סביבו דיאלוג ושיח דמיוני באמצעות דמות, יצירה או רעיון מופשט מן העולם המערבי, מה היה קורה לו בודהה ויונג היו נפגשים, וקהלת מה האדם החכם מכל היה אומר לו, והאם בודהה ופו הדב היו יוצאים ביחד לטיול ביער או ללקק דבש? ומה בודהה היה אומר לאליס אם היו נפגשים.

המפגשים יתקיימו בית ציוני אמריקה תל אביב
אולם סטודיו 2 כניסה מרחוב אבן גבירול 26

 

כשיונג פוגש את בודהא 

8 למאי | 19:30 – 21:00

האנליטיקן ק.ג. יונג הקדיש שנים רבות לחקר מחשבת המזרח ופתח שער חשוב להבנתן כתורות נפש. במפגש נתוודע בקצרה לעיקרי המחשבה היונגיאנית ולרעיון “אחדות הניגודים” ונעמוד על ההבדל שבין מושג “האין אני” הבודהיסטי ומושג “העצמי” של יונג.

התקיים 

 

בודהא וקוהלת

 

קהלת, החכם באדם, טען ש”הכל הבל הבלים”. למה התכוון קהלת? ומהי תפיסת עולמו הקיומית? במפגש נבחן בען היתר את האפשרות לקרוא את מושג ההבל של קהלת לא רק כ”אין”, אלא גם כתנועת הנשימה, הבל הפה. קריאה שתאפשר אולי לשפוך אור חדש על דבריו של החכם. 

 התקיים

החכם הסיני ופו הדב

22 למאי | 19:30 – 21:00

החכם הדאואיסטי מזמין אותנו לנוע בעולם מתוך “מאמץ נטול מאמץ”, מתוך מחשבה נטולת מחשבה ובעיקר מתוך קשב פתוח לזרם הדברים. השלווה, יאמר לנו הדאואיסט ויסכים איתו פו הדב, נמצאת בדברים הפשוטים, שמותר בהם לנגוע, ומותר לאהוב. במפגש נקרא את חכמתו של פו מבעד לעיניו של חכם הדאו, וגם ההפך.

התקיים

מסע בודהיסטי אל האי-גיון של אליס בארץ הפלאות

29 למאי | 19:30 – 21:00

 יצירותיו של לואיס קרול מהוות אתגר לא רק ללוגיקנים אלא גם מאפשרת שיח עם חכמי הזן חובבי הקואנים – החידות והשיחות המטורפות וחסרות הפשר. במפגש נשוחח על גבולות ההיגיון ועל האי-גיון כאמצעים לשחרור הלב והתודעה, באמצעות קואנים ממסורת הזן ובאמצעות חכמתה של אליס.

כרטיס בודד 76 ש”ח

book-now

כרטיס זוגי 138 ש”ח 

book-now

הבודהא שותק, הבודהא מדבר – מה בין הפואטי והתרפויטי?

5 ליוני | 19:30 – 21:00
את המפגש  האחרון בסדרה נקדיש למגע קרוב עם “הרגע הנוכחי”. מגע שיש עמו לא רק יופי אסתטי רב, אלא שהוא גם מצע לריפוי. נתוודע אל “הרגע הזה” מבעד לשני שערים. האחד, שער השתיקה של חכמת המדיטציה. והשני, שער המילה והשירה, מזרח ומערב –שירה המיטיבה לגעת בחלופיותו של העכשיו.

כרטיס בודד 76 ש”ח

book-now

כרטיס זוגי 138 ש”ח 

book-now